Posts Tagged ‘bank’

Konta bankowe w dzisiejszym życziu

Friday, June 12th, 2015

Obecnie egzystowanie bez posiadania bankowego konta jest praktycznie niemożliwe. Z posiadaniem konta bankowego związanych jest wiele udogodnień i Polacy coraz częściej zaczynają to dostrzegać. Wiele ludzi posiada więcej niż jeden rachunek bankowy oraz dokonuje mnóstwa transakcji bez gotówki korzystając z kart płatniczych. Karty płatnicze coraz częściej przeważają w portfelach. Coraz rzadziej można zobaczyć osoby, które kupują wyłącznie przy użyciu gotówki.
Banki oferują mieszkańcom Polski dużo usług finansowych. Z tego względu, że wiele z nich jest stosunkowo bezpieczna, prościej zaufać instytucji takiej jak bank niż pozostałym podmiotom, oferującym to samo. Instytucja banku wciąż dla wielu osób jest odpowiednikiem trwałości i bezpieczeństwa. Pomimo dużej liczby kryzysów mieszkańcy Polski nadal w to wierzą. W związku z tym bardzo chętnie otwierają nowe rachunki bankowe oraz decydują się na pożyczki. Pożyczki proponowane przez bank udostępniane są na różnorodnych zasadach, w uzależnieniu od atrakcyjności osoby dla banku. Kiedy jesteśmy lojalnym konsumentem banku, oferowane są nam na atrakcyjniejszych warunkach. Wielkość pożyczki zależy od miesięcznego wynagrodzenia i od przeznaczenia, na jaki zaciągamy kredyt. Pożyczki na mieszkanie wciąż chwalą się największą popularnością, gdyż obecna wysokość zarobków uniemożliwia młodym ludziom nabycie domu za zaoszczędzone pieniądze. Podjęcie decyzji o wzięciu pożyczki jest więc koniecznością.

Każdy z nas czasami ma dosyć wykonywanej pracy

Thursday, February 12th, 2015

W momentach stawiania pod znakiem zapytania dalszej kariery i zniechęcenia często myślimy o tym, jak wyglądałoby nasze życie gdybyśmy sami dla siebie byli szefem. Istnieje przecież taka możliwość. Opcją taką staje się założenie własnej aktywności gospodarczej. Posiadanie własnej firmy raz na zawsze uniezależnia człowieka od kierownika, którego nie lubi i współpracowników, z którymi nie jest mu po drodze.
Działalność gospodarcza to postać pracy, widziana bardzo często mianem samozatrudnienia. A więc jest to praca na własny rachunek. Człowiek zakładający prywatną firmę musi wziąć odpowiedzialność za wszelkie działy prowadzonej przez niego firmy, nie jest to więc sprawa prosta.
Aby mieć prywatną działalność gospodarczą nie potrzeba ogromnych pieniędzy i wykształcenia ekonomicznego. Tak, znajomość rachunkowości i zarządzania zasobami ludzkimi na pewno wpłynie odpowiednio na prowadzenie firmy, ale nie jest niezbędne. Niezbędne jest posiadanie zaangażowania i chęci do działania. A pracy na początku będzie wiele.
Następną zaletą własnej firmy staje się szansa wyboru formy płacenia podatków. Znaczna ilość firm z przyjemnością korzysta z tej sposobności.
Prowadzenie firmy na własny rachunek zapewnia dokonanie własnych ambicji i planów. Ponadto bardzo wielu ludziom wiąże się z suwerennością finansową i personalną. Kojarzy się to także z ogromnym ryzykiem, gdyż założona przez nas działalność gospodarcza może w krótkim okresie okazać się porażką.

Powoli znikają ubezpieczenia kredytów. Czy ktoś za nimi tęskni?

Wednesday, February 11th, 2015

Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazuje, że w 2013 roku banki sprzedały polisy o łącznej wartości 17,2 mld złotych. Porównując te dane do roku ubiegłego, zauważamy, że sprzedaż ta spadła o 3,2 miliarda. W prawdzie, wpływy z polis na życie zmalały, jednak zwiększyły się przychody ze sprzedaży ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych.

We wspomnianej wyżej grupie ubezpieczeń sprzedaż wyniosła 2,04 miliarda zł, czyli o 43% więcej niż w roku 2012. Z raportów banków wynika, iż zmniejszyła się liczba polis związanych z kredytami, lecz znacznie wzrosła liczba ubezpieczeń od szkód rzeczowych i spowodowanych przez żywioły.

Część banków zrezygnowało z obowiązkowych ubezpieczeń umów kredytów hipotecznych, zastępując je dużymi marżami. Powodem był fakt, że ubezpieczenia te były stosunkowo ryzykowne, szczególnie przy wzrostach kursu franka.

Na popularności zyskały ostatnio pozostałe ubezpieczenia majątkowe. Zdaniem ekspertów, czynnikiem przesądzającym o tym jest koszt. Banki oferują niektóre ubezpieczenia taniej, niż towarzystwa ubezpieczeniowe. Konsumenci najczęściej wybierają ochronę w formie ubezpieczenia grupowego. Jest to dla nich prostszy, tańszy w stosunku do polisy indywidualnej, sposób nabycia ochrony ubezpieczeniowej. Wynika to z braku indywidualnej oceny ryzyka w ubezpieczeniach grupowych, a co za tym idzie koszty stałe rozkładają się na większą grupę ubezpieczonych.

Jeśli chodzi o spadek sprzedaży przez banki polis na życie, to wynika on przede wszystkim ze spadku sprzedaży polisolokat, które miały umożliwiać kupującym omijanie podatku Belki. KNF wnosi o rezygnacje ze sprzedaży takich produktów, gdyż wywołują one duże ryzyko dla ubezpieczycieli i stanowią istotne odejście od podstawowej działalności banków. Ponadto, planowana jest likwidacja korzyści podatkowych przyniesionych z wykupowania tego typu ofert.

Rozpocznij dorosłe życie z dostosowanym do własnych potrzeb kredytem

Wednesday, February 11th, 2015

Co łączy wiele młodych osób, które postanowiły się usamodzielnić? Brak pieniędzy na własne potrzeby. Studia w obcym mieście, konieczność płatności za wynajem mieszkania, dodatkowe zajęcia – każda z tych rzeczy wymaga opłacenia. Prawdą jest, że gdyby nie pieniężne wsparcie rodziców, Twój portfel byłby w złym stanie. Czy jest zatem inne wyjście?

Młode osoby coraz śmielej podchodzą do oferowanych przez banki kredytów. Wyjątkowo popularne wydają się być kredyty studenckie. Uzyskanie takiego kredytu jest stosunkowo proste. Wystarczające jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem o dochodzie netto /osobę w rodzinie. Istotnym z warunków uzyskania pieniędzy jest bycie w posiadaniu aktualnej legitymacji studenckiej. Wymagane jest jej systematyczne okazywanie. Korzyścią tego rodzaju kredytów jest umożliwienie spłaty 2 lata po zakończeniu studiów. Ten czas wskazane jest zatem przeznaczyć na szukanie pracy. Świetną informacją dla pilnych studentów jest również to, że istnieje możliwość umorzenia części kredytu studenckiego. Warunkiem jest jednak uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce.

W sytuacji, gdy nie studiujesz, a potrzebujesz gotówki, również możesz liczyć na pomoc ze strony banków. Są różne oferty, które nie narzucają wielu formalności, a w szybkim czasie możesz dostać nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Istotna będzie w takiej sytuacji wysokość miesięcznego dochodu.

Alternatywnym rozwiązaniem problemów finansowych jest kredyt. Dla banków nie będzie ważne, czy posiadasz umowę o pracę przy ocenianiu Twojej zdolności kredytowej. Ważniejszą informacją będzie natomiast regularność wykonywanej pracy. Właściwy może okazać się dokument poświadczający o dochodach i potwierdzenie bycia zatrudnionym przez okres co najmniej jednego roku.

Konto niezbędne do życia

Thursday, December 4th, 2014

W dzisiejszych czasach życie bez e-konta jest praktycznie niewykonalne. Z posiadaniem konta w banku wiąże się wiele uproszczeń i mieszkańcy Polski coraz częściej rozpoczynają to dostrzegać. Sporo osób ma w posiadaniu kilka rachunków bankowych oraz dokonuje wielu zapłat bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych. Karty płatnicze coraz chętniej przeważają w portfelach. Rzadko można spotkać ludzi, którzy kupują wyłącznie używając papierowych pieniędzy.
Instytucje bankowe oferują mieszkańcom Polski dużo usług finansowych. Z tego względu, że większość z nich jest niezwykle bezpieczna, łatwiej zaufać bankom niż innym instytucjom, oferującym to samo. Bank wciąż dla wielu ludzi jest odpowiednikiem trwałości i bezpieczeństwa. Mimo dużej liczby załamań gospodarczych Polacy wciąż w to wierzą. W związku z tym coraz chętniej zakładają nowe rachunki bankowe oraz decydują się na kredyty. Kredyty udzielane przez bank udostępniane są na różnorodnych zasadach, w zależności od atrakcyjności konsumenta dla banku. Gdy jesteśmy lojalnym klientem banku, oferowane są nam na atrakcyjniejszych warunkach. Wysokość pożyczki uzależniona jest od zarobków oraz od celu, na jaki pożyczamy pieniądze. Kredyty na mieszkanie wciąż chwalą się największą popularnością, ponieważ aktualna wielkość wynagrodzenia uniemożliwia młodym osobom zakup domu za zaoszczędzone pieniądze. Decyzja o zaciągnięciu pożyczki jest więc niezbędne.

Ministerstwo Finansów wzmacnia politykę walki z lichwą

Thursday, December 4th, 2014

Ze strony Ministerstwa padła ostatnio dosyć ciekawa propozycja. Mianowicie, chce ono uzależnienia wysokości dodatkowych opłat od pożyczania pieniędzy od czasu ich trwania.

Według MF, nowy limit powinien składać się z dwóch części. Jedna z nich stanowi 25% całej pożyczonej kwoty, kolejna natomiast 30% rocznej wartości kredytu. Dodatkowym ograniczeniem miałby być zapis, że suma kosztów przy wprowadzeniu obu limitów, nie może przekroczyć łącznie 100% wartości pożyczki, biorąc pod uwagę cały okres kredytowania.

Wcześniejsza propozycja Ministerstwa opierała się na zmniejszeniu pozaodsetkowych kosztów pożyczki do poziomu 50% pełnej wartości. Napotkało to jednak ogromny sprzeciw ze strony podmiotów udzielających pożyczek długoterminowych, które spłacane są w systemie ratalnym. Ich zdaniem, takie zaostrzenie uderzy właśnie w nich samych, a będzie faworyzowało chwilówki, ponieważ w przypadku kredytów długoterminowych, część opłat może być zmienna i rosnąć wraz z upływem okresu kredytowania.

Z propozycji Ministerstwa Finansów zdecydowanie wynika, że ich zadaniem jest zapobieganie lichwie, a dokładnie – nakładaniu na klientów abstrakcyjnie wysokich, dodatkowych opłat, które nie są włączone w kwoty odsetkowe, a w związku z tym – nie obejmuje ich ograniczenie wysokości odsetek, które obecnie stanowi czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Mimo, iż resort wziął pod uwagę znaczącą część argumentów branży pożyczkowej i zmienił swoje propozycje w stosunku do tych pierwotnych, to kredytodawcy oraz banki przyjęły tę propozycję dość niechętnie. Uważają oni, że dodatkowe opłaty powinny być określone w formie stopy referencyjnej, a skutkiem wprowadzenia zmian MF w życie może być wyeliminowanie części podmiotów z rynku i ograniczenie wyboru i dostępności finansowania konsumentom.

Rozpocznij dorosłe życie z dostosowanym do własnych potrzeb kredytem

Thursday, December 4th, 2014

Co łączy młode osoby, które zdecydowały wyprowadzić się z rodzinnego domu? Niewystarczająca ilość pieniędzy na własne utrzymanie. Studia w innym mieście, opłaty za wynajem pokoju, dodatkowe zajęcia – wszystko to wymaga opłacenia. Prawdą jest, że gdyby nie pieniężna pomoc rodziców, Twój portfel byłby w złym stanie. Czy jest zatem inne wyjście?

Młode osoby coraz odważniej podchodzą do proponowanych przez banki pożyczek. Wyjątkowo popularne są kredyty studenckie. Otrzymanie takiego kredytu jest dosyć proste. Wystarczające jest złożenie wniosku z dołączonym zaświadczeniem o dochodzie netto na jedną osobę w rodzinie. Jednym z warunków uzyskania pieniędzy jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej. Wymagane jest jej systematyczne okazywanie. Zaletą tego rodzaju kredytów jest możliwość spłaty 2 lata po ukończeniu studiów. Ten czas należałoby zatem przeznaczyć na poszukiwanie pracy. Świetną informacją dla pilnych studentów jest również to, że istnieje możliwość umorzenia części kredytu studenckiego. Warunkiem jest jednak uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce.

W sytuacji, gdy nie jesteś studentem, a potrzebujesz gotówki, również możesz liczyć na wsparcie ze strony banków. Istnieją specjalne oferty, które nie narzucają wielu formalności, a w szybkim czasie możesz otrzymać sumy nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ważna będzie w takiej sytuacji wysokość miesięcznego dochodu.

Alternatywnym rozwiązaniem problemów finansowych jest kredyt. Dla instytucji bankowych nie będzie istotne, czy posiadasz umowę o pracę przy badaniu Twojej zdolności kredytowej. Fundamentalną informacją będzie jednak regularność wykonywanej pracy. Przydatny może być dokument zaświadczający o dochodach oraz potwierdzenie zatrudnienia przez okres jednego roku.

Umarzanie zobowiązania związanego z pożyczką nie upoważnia do zwolnienia od podatku

Thursday, December 4th, 2014

Zdaniem Fiskusa, osoba, której bank lub inna instytucja finansowa umorzyła zobowiązanie kredytowe lub pożyczkę, znalazła się w sytuacji korzystniejszej, niż pozostali podatnicy, którzy własne pożyczki muszą spłacać dalej. W związku z tym osoba, z takim umorzeniem, uzyskuje pewnego rodzaju przychód, który musi zostać opodatkowany.

Niedawno do NSA trafiły dwie sprawy rolników, którzy borykają się z podatkiem od niespłaconego dawniej długu.

Pierwsza sprawa dotyczy emerytki, która w latach 90 wraz z mężem wzięła pożyczkę na posiadane przez nich gospodarstwo. Z pewnych istotnych przyczyn nie byli oni w stanie spłacić swojego zadłużenia i w 2010 r. zawarli z bankiem ugodę wg której instytucja umorzyła im przedawnione i karne odsetki w wysokości 300 000 zł. Bank wystawił jednak PIT-8C z wykazaną sumą przychodu. W związku z tym, powinni oni rozliczyć się z US z podatku w wysokości 32 procent.

Małżeństwo uznało, że podatek ten ich nie dotyczy, ze względu na to, że nie otrzymali nieodpłatnego świadczenia, zakładając jednocześnie, że interes wierzyciela został zaspokojony. Całkiem inaczej tę sprawę zinterpretował WSA w Gdańsku. W jego ocenie umorzenie odsetek spowodowało powiększenie majątku kredytobiorców.

Kolejną tego typu sytuacją jest problem rolnika, który w latach osiemdziesiątych zaciągał kredyty w celu rozwinięcia swojej hodowli, a następnie w wyniku zdarzeń nieprzewidzianych nie mógł ich spłacić. W związku z tym, zlicytowano jego majątek, a dług przejęła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tym samym umarzając go. Mężczyzna domagał się ulgi ze względu na otrzymane nieodpłatne świadczenie finansowe ze środków budżetowych, jednak Izba Skarbowa uznała, że przychód pochodził z innych źródeł i ulga nie wchodzi w grę. Sąd był jednak innego zdania i uznał, że było to nieodpłatne świadczenie, gdyż ARiMR jest agencją rządową , a w związku z tym ulga powinna rolnikowi przysługiwać.

Co powinno się uczynić, aby dostać dobry kredyt

Friday, November 28th, 2014

W życiu prawie każdego człowieka pojawia się taki moment, gdy okazuje się, że zbliża się ważny wydatek, a na koncie pustka. W takiej sytuacji należy udać się po szybki kredyt fryzjerskie. Możliwości istnieje bardzo dużo. Istnieje możliwość skorzystania z pieniędzy rodziny lub przyjaciół. Rodzina z pewnością wesprze w potrzebie i z pewnością możemy na nich polegać. Można pożyczyć pieniądze od obcych osób. Zadłużanie się u obcych nie jest wskazane, ze względu na możliwe sytuacje niepożądane, jak zwiększające się oprocentowanie albo konflikty. Aby ubezpieczyć się przed takimi nieoczekiwanymi zdarzeniami, warto więc skorzystać z kredytów proponowanych przez banki i instytucje parabankowe.
Jeśli wzięcie kredytu wpędza nas w zły nastrój, musimy przemyśleć zasadność brania kredytu. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do życia na kredyt i posiadamy możliwość wzięcia kredytu, z pewnością kredyt będzie nam dany. Wielu ludzi przymuszonych jest do zaciągania różnorakich kredytów. Przyczyną są czasy w jakich żyjemy. Wszystko bazujące jest na konsumpcjonizmie, z tego powodu potrzeba posiadania pieniędzy jest wielka. Każdy człowiek marzy również o prywatnym mieszkaniu, a przy współczesnych zarobkach, bez kredytu nie jest to jednak osiągalne.
Bardzo często kredyty proponowane są w różnej formie. Czasem, żeby dostać kredyt trzeba mieć zdolność kredytową na dość wysokim poziomie, w związku z tym, nie dla każdego jest taka pożyczka. Czasami starczy pokazać dowód osobisty lub zeznanie podatkowe ,a pieniądze wędrują na nasz rachunek. Warto jednak przed zawarciem umowy rzetelnie sprawdzić firmę, udzielającą pożyczkę, aby nie wpaść w finansowe problemy.

Konto w banku w obecnych czasach

Thursday, November 27th, 2014

Współcześnie egzystowanie bez konta bankowego jest właściwie niewykonalne. Z posiadaniem konta w banku wiąże się mnóstwo uproszczeń i mieszkańcy Polski coraz częściej rozpoczynają to dostrzegać. Wiele ludzi posiada kilka rachunków bankowych, a także dokonuje mnóstwa zapłat bezgotówkowych korzystając z kart płatniczych. Karty płatnicze coraz chętniej występują w portfelach. Coraz rzadziej można zauważyć osoby, które kupują wyłącznie przy użyciu gotówki.
Banki oferują mieszkańcom Polski wiele usług finansowych. W związku z tym, że większość z nich jest niezwykle bezpieczna, prościej zaufać instytucji takiej jak bank niż pozostałym podmiotom, oferującym to samo. Bank nadal dla wielu ludzi jest odpowiednikiem trwałości i bezpieczeństwa. Pomimo dużej liczby kryzysów Polacy nadal w to wierzą. Z tego względu bardzo chętnie zakładają nowe konta i decydują się na kredyty. Pożyczki proponowane przez bank udostępniane są na różnych zasadach, w zależności od statusu konsumenta dla banku. Gdy jesteśmy stałym klientem banku, oferowane są nam na korzystniejszych warunkach. Wysokość kredytu uzależniona jest od zarobków oraz od celu, na jaki pożyczamy pieniądze. Pożyczki na mieszkanie nadal cieszą się ogromną popularnością, ponieważ obecna wielkość wynagrodzenia uniemożliwia młodym ludziom nabycie mieszkania za oszczędności. Podjęcie decyzji o zaciągnięciu pożyczki jest więc koniecznością.