Posts Tagged ‘kredytodawca’

Co powinno się uczynić, żeby dostać kredyt

Saturday, June 13th, 2015

W życiu każdego człowieka pojawia się taki moment, kiedy ujawnia się, że zbliża się niespodziewany wydatek, a w portfelu brak pieniędzy. W takiej chwili należy wybrać się po pożyczkę. Możliwości jest bardzo dużo. Istnieje możliwość skorzystania z pieniędzy rodziny lub przyjaciół. Rodzina na pewno wesprze nas w potrzebie i na pewno można na nich polegać. Można zadłużyć się u obcych ludzi. Zadłużanie się u obcych nie jest zalecane, z powodu możliwych sytuacji niepożądanych, takie jak stale zwiększające się raty lub kłótnie. Żeby ubezpieczyć się przed tymi nieoczekiwanymi zdarzeniami, warto również skorzystać z kredytów oferowanych przez banki i instytucje parabankowe.
Jeżeli wzięcie pożyczki wpędza nas w depresję, zdecydowanie musimy przemyśleć zasadność brania kredytu. Jeśli jednak jesteśmy przyzwyczajeni do prowadzenia życia na kredyt i mamy możliwość wzięcia kredytu, z pewnością kredyt będzie udzielony. Wielu ludzi zmuszonych jest do zaciągania różnorodnych kredytów. Przyczyną są czasy w jakich żyjemy. Wszystko bazujące jest na konsumpcjonizmie, z tego powodu konieczność posiadania pieniędzy jest ogromna. Każdy z nas śni również o prywatnym mieszkaniu, a przy współczesnych pensjach, bez kredytu nie jest to jednak osiągalne.
Bardzo często pożyczki oferowane są w różnej formie. Czasami, aby otrzymać pożyczkę należy mieć zdolność kredytową na dość wysokim poziomie, w związku z tym, nie dla każdego jest ta pożyczka. Czasami wystarczy ukazać dowód osobisty albo zeznanie podatkowe ,a pieniądze idą na nasz rachunek. Dobrze jest przed zawarciem umowy dobrze skontrolować firmę, od której bierzemy pożyczkę, aby nie wpaść w finansowe tarapaty.

Co należy uczynić, żeby ubiegać się o atrakcyjną pożyczkę

Friday, February 13th, 2015

W życiu prawie każdego człowieka zjawia się taki moment, gdy ujawnia się, że nadchodzi istotny wydatek, a na koncie brak pieniędzy. W tej sytuacji należy udać się po kredyt. Opcji istnieje bardzo dużo. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy rodziny lub przyjaciół. Rodzina z pewnością wspomoże nas w potrzebie i na pewno można na nich polegać. Można zadłużyć się u obcych osób. Pożyczanie od obcych nie jest zalecane, ze względu na możliwe sytuacje niepożądane, takie jak zwiększające się raty albo konflikty. Aby zabezpieczyć się przed takimi nieoczekiwanymi sytuacjami, warto więc skorzystać z pożyczek proponowanych przez banki i instytucje parabankowe.
Jeśli wzięcie kredytu powoduje u nas zły nastrój, zdecydowanie powinniśmy przemyśleć zasadność brania kredytu. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do prowadzenia życia na pożyczce i mamy zdolność kredytową, z pewnością kredyt będzie nam dany. Bardzo wielu ludzi przymuszonych jest do brania różnorodnych kredytów. Spowodowane jest to czasami w jakich żyjemy. Wszystko bazujące jest na konsumpcjonizmie, w związku z tym potrzeba posiadania pieniędzy jest duża. Każdy człowiek śni także o prywatnym mieszkaniu, a przy obecnych zarobkach, bez pożyczki nie jest to osiągalne.
Często pożyczki oferowane są w różnej formie. Czasem, aby otrzymać kredyt trzeba posiadać zdolność kredytową na dość wysokim poziomie, a więc, nie dla każdego jest taka pożyczka. Czasem starczy ukazać dowód osobisty lub PIT i pieniądze idą na nasz rachunek. Dobrze jednak przed zawarciem umowy dobrze sprawdzić firmę, udzielającą kredyt, żeby nie popaść w finansowe tarapaty.

Umorzenie długu związanego z kredytem nie upoważnia do zwolnienia od podatku

Wednesday, October 1st, 2014

Według Urzędu Skarbowego, osoba, której bank lub inna instytucja finansowa umorzyła kredyt lub pożyczkę, znajduje się w sytuacji korzystniejszej, niż pozostali podatnicy, którzy swoje długi muszą spłacać nadal. W związku z tym ktoś, z takim umorzeniem, uzyskuje pewnego rodzaju przychód, który musi zostać opodatkowany.

Niedawno do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiły dwie sprawy rolników, którzy borykają się z podatkiem od niespłaconego kiedyś kredytu.

Pierwsza ze spraw dotyczy emerytki, która w latach 90 wraz z mężem zaciągnęła pożyczkę na posiadane przez siebie gospodarstwo. Z pewnych istotnych przyczyn nie byli oni w stanie spłacić zaciągniętego zadłużenia i w 2010 roku zawarli z bankiem ugodę według której instytucja umorzyła im przeterminowane i karne odsetki w wysokości 300 tysięcy złotych. Bank wystawił jednak PIT-8C z wykazaną kwotą przychodu. W związku z tym, powinni oni rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z podatku w wysokości 32 procent.

Małżeństwo stwierdziło, że podatek ten ich nie dotyczy, przez wzgląd na to, że nie otrzymali nieodpłatnego świadczenia, zakładając jednocześnie, że interes banku został zaspokojony. Zupełnie inaczej tę sprawę zinterpretował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W jego ocenie umorzenie odsetek wywołało powiększenie majątku dłużników.

Drugą tego typu sytuacją jest sprawa rolnika, który w latach osiemdziesiątych brał kredyty w celu powiększenia swojej hodowli, a później w wyniku zdarzeń losowych nie mógł ich spłacać. W związku z tym, zlicytowano jego gospodarstwo, a dług przejęła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tym samym umarzając go. Rolnik domagał się ulgi ze względu na uzyskane nieodpłatne świadczenie finansowe ze środków Budżetu Państwa, jednak Izba Skarbowa stwierdziła, iż przychód pochodził z innych źródeł i ulga nie wchodzi w grę. Sąd był jednak innego zdania i stwierdził, że było to nieodpłatne świadczenie, ponieważ ARiMR jest agencją rządową i ulga powinna rolnikowi przysługiwać.

Kredyty i pożyczki dla osób starszych. Trudne, jednak prawdopodobne do uzyskania sposoby finansowania

Wednesday, September 24th, 2014

Zgodnie z wyliczeniami NBP, tylko 63% seniorów w Polsce, to osoby ubankowione. Przyczyną tego stanu może być to, że baki znacznie gorzej traktują starsze osoby. W przeważającej liczbie produktów finansowych zdecydowanie zastrzeżone jest, że mogą z nich skorzystać jedynie osoby, które nie mają jeszcze 50 lub 60 lat. Zdarza się, że jeśli spełnią one dodatkowo opisane warunki, to instytucje kredytowe przewidują możliwość udzielenia im pożyczki. Kwestia dotyczy przede wszystkim kredytów hipotecznych, w przypadku których limity wiekowe sprawiają, iż ich dostępność dla seniorów jest znikoma. Korzystanie z kredytu hipotecznego jest możliwe, ale jedynie w opcji bardzo krótkiego okresu kredytowania, a także wyznaczenia dodatkowych poręczycieli lub wykupu ubezpieczenia, które zdecydowanie powiększa koszty samego kredytu.

Trochę lepiej cała sprawa wygląda, jeżeli weźmiemy pod uwagę pożyczki i kredyty gotówkowe. Co prawda, ciągle jest to rzadkość, ale istnieją również specjalne oferty – skierowane dla osób starszych. Są to produkty proponowane wyłącznie emerytom, rencistom lub osobom, które otrzymują świadczenia przedemerytalne po 60-ce. Zdarza się nawet, że tego typu pożyczka może wynieść aż 100 tysięcy złotych i udzielana jest na dowolny cel, przy maksymalnym okresie kredytowania do 10 lat. W dodatku, seniorzy mogą liczyć na zmniejszenie oprocentowania pożyczki o 6 punktów procentowych, dzięki dobrej historii kredytowej z przeszłości i wpływy renty lub emerytury na konto w banku kredytującym.

Nieprawdą jest zatem, że osoby starsze nie mają szans na wzięcie kredytu. Jednak mimo tego, że powstają oferty dedykowane właśnie im, to nadal jest to rzadkość na polskim rynku produktów finansowych.

Kredyty i pożyczki dla osób starszych. Trudne, ale prawdopodobne do uzyskania źródła finansowania

Friday, September 19th, 2014

Zgodnie ze statystykami NBP, tylko 63% seniorów w naszym kraju, to osoby ubankowione. Przyczyną tego stanu może być fakt, że baki znacznie gorzej traktują starsze osoby. W przeważającej liczbie finansowych wyraźnie zastrzeżone jest, że mogą z nich korzystać jedynie osoby, które nie ukończyły jeszcze 50 lub 60 lat. Zdarza się, że jeśli spełnią one dodatkowo opisane warunki, to instytucje kredytowe dają możliwość udzielenia im finansowania. Sprawa dotyczy głównie kredytów hipotecznych, w przypadku których limity wiekowe powodują, że ich dostępność dla seniorów jest bardzo mała. Korzystanie z kredytu mieszkaniowego jest możliwe, ale tylko w opcji bardzo krótkiego okresu spłacania, a także wymaga dodatkowych poręczycieli lub wykupu ubezpieczenia, które zdecydowanie powiększa koszty samego kredytu.

Trochę lepiej cała sprawa wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę pożyczki i kredyty gotówkowe. Co prawda, nadal jest to rzadkość, ale istnieją również atrakcyjne oferty oferty – dedykowane dla osób starszych. Są to produkty proponowane jedynie emerytom, rencistom lub osobom, które otrzymują świadczenia przedemerytalne po 60-ce. Zdarza się nawet, że tego typu pożyczka może wynieść aż 100 tysięcy zł i udzielana jest na dowolny cel, przy maksymalnym okresie kredytowania do dziesięciu lat. Dodatkowo, starsi mogą liczyć na zmniejszenie oprocentowania kredytu o 6 punktów procentowych, dzięki dobrej historii kredytowej z przeszłości i wpływy renty lub emerytury na rachunek w banku kredytodawcy.

Nieprawdą jest więc, że seniorzy nie mają szans na wzięcie kredytu. Jednak mimo tego, że tworzone są oferty dedykowane właśnie im, to nadal jest to rzadkość na krajowym rynku produktów kredytowych.

Ministerstwo Finansów wzmacnia zasady walki z lichwą

Tuesday, September 16th, 2014

Ze strony Ministerstwa padła ostatnio dosyć ciekawa propozycja. Mianowicie, chce ono uzależnienia wielkości dodatkowych opłat od pożyczania pieniędzy od czasu ich trwania.

Wg MF, nowy limit powinien składać się z 2 części. Jedna z nich stanowi 25% całej pożyczonej kwoty, druga natomiast 30% rocznej wartości pożyczki. Dodatkowym zabezpieczeniem miałby być zapis, że ogół kosztów przy zastosowaniu obu limitów, nie może przekroczyć łącznie 100% całej pożyczki, biorąc pod uwagę cały okres kredytowania.

Poprzednia propozycja Ministerstwa polegała na zmniejszeniu pozaodsetkowych kosztów kredytu do poziomu 50% całkowitej wartości. Spotkało to jednak ogromny sprzeciw ze strony instytucji udzielających pożyczek długoterminowych, które spłacane są w systemie ratalnym. Wg nich, takie zaostrzenie uderzy właśnie w nich samych, a będzie faworyzowało chwilówki, ponieważ w kwestii kredytów długoterminowych, część opłat może być zmienna i rosnąć wraz z upływem czasu kredytowania.

Z propozycji Ministerstwa Finansów zdecydowanie wynika, że ich zadaniem jest zapobieganie lichwie, a dokładnie – nakładaniu na klientów zbyt wysokich, dodatkowych opłat, które nie są wliczone w kwoty odsetkowe, a co za tym idzie – nie obejmuje ich ograniczenie wielkości odsetek, które obecnie stanowi 4-krotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Mimo, że resort wziął pod wzgląd dużą część argumentów branży finansowej i zmienił swoje propozycje w stosunku do tych pierwotnych, to kredytodawcy oraz banki przyjęły tę propozycję dość niechętnie. Twierdzą oni, że dodatkowe prowizje powinny być określone na bazie stopy referencyjnej, a rezultatem wprowadzenia zmian MF w życie może być wyeliminowanie niektórych podmiotów z rynku i ograniczenie wyboru i możliwości finansowania konsumentom.

Umorzenie zobowiązania związanego z kredytem nie oznacza zwolnienia od podatku

Tuesday, September 16th, 2014

Wg Urzędu Skarbowego, osoba, której bank lub inna instytucja finansowa umorzyła kredyt lub pożyczkę, znajduje się w sytuacji lepszej, niż inni podatnicy, którzy swoje pożyczki muszą spłacać dalej. W związku z tym osoba, z takim umorzeniem, uzyskuje pewnego rodzaju przychód, który musi zostać opodatkowany.

Niedawno do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiły dwie sprawy rolników, którzy mają problem z podatkiem od umorzonego kiedyś długu.

Pierwsza sprawa dotyczy emerytki, która w latach dziewięćdziesiątych wraz z mężem wzięła pożyczkę na prowadzone przez siebie gospodarstwo. Z pewnych istotnych przyczyn nie byli oni w stanie spłacić swojego zadłużenia i w 2010 roku zawarli z bankiem ugodę według której instytucja umorzyła im przeterminowane i karne odsetki w wysokości 300 000 złotych. Bank wystawił jednak PIT-8C ze wskazaną sumą przychodu. W związku z tym, powinni oni rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z podatku w wysokości 32 %.

Małżeństwo uznało, że podatek ten ich nie obowiązuje, przez wzgląd na to, że nie otrzymali nieodpłatnego świadczenia, twierdząc jednocześnie, że interes banku został zaspokojony. Całkowicie inaczej całą sprawę zinterpretował WSA w Gdańsku. W jego ocenie umorzenie odsetek spowodowało zwiększenie majątku kredytobiorców.

Drugą tego typu sytuacją jest problem rolnika, który w latach 80 brał kredyty w celu powiększenia swojej hodowli, a następnie w wyniku zdarzeń losowych nie mógł ich spłacać. W związku z tym, zlicytowano jego majątek, a zadłużenie przejęła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednocześnie umarzając go. Mężczyzna domagał się ulgi ze względu na otrzymane nieodpłatne świadczenie finansowe ze środków Budżetu Państwa, jednak Izba Skarbowa stwierdziła, iż przychód pochodził z innych źródeł oraz, że ulga nie dotyczy rolnika. Sąd był jednak innego zdania i uznał, że stanowiło to nieodpłatne świadczenie, gdyż ARiMR jest agencją rządową , a w związku z tym ulga powinna rolnikowi przysługiwać.

Z dnia na dzień znikają ubezpieczenia kredytów. Czy ktoś za nimi tęskni?

Wednesday, September 10th, 2014

Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazuje, że w 2013 roku instytucje bankowe sprzedały polisy o łącznej wartości 17,2 mld PLN. Odnosząc te dane do roku ubiegłego, zauważamy, że sprzedaż ta spadła o 3,2 miliarda. Co prawda, wpływy z polis na życie spadły, jednak zwiększyły się przychody ze sprzedaży ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych.

We wspomnianej wcześniej grupie ubezpieczeń sprzedaż wyniosła 2,04 miliarda zł, czyli o 43% więcej niż w roku ubiegłym. Z raportów instytucji finansowych wynika, że spadła się liczba polis związanych z kredytami, lecz znacznie wzrosła ilość ubezpieczeń od szkód rzeczowych i spowodowanych przez żywioły.

Wiele banków zrezygnowało z obowiązkowych ubezpieczeń umów kredytów hipotecznych, zastępując je dużymi marżami. Przyczyną był fakt, że ubezpieczenia te były dosyć ryzykowne, szczególnie przy fluktuacjach kursu franka.

Na popularności zyskały ostatnio pozostałe ubezpieczenia majątkowe. Zdaniem specjalistów, czynnikiem przesądzającym o tym jest koszt. Banki oferują niektóre ubezpieczenia taniej, niż towarzystwa ubezpieczeniowe. Konsumenci najczęściej wybierają ochronę w formie ubezpieczenia grupowego. Jest to dla nich prostszy, tańszy w porównaniu do polisy indywidualnej, sposób nabycia ochrony ubezpieczeniowej. Wynika to z braku indywidualnej oceny ryzyka w ubezpieczeniach grupowych, a co za tym idzie opłaty stałe rozkładają się na większą grupę klientów.

Jeśli chodzi o spadek sprzedaży przez banki polis na życie, to wynika on głównie ze spadku sprzedaży polisolokat, które miały umożliwiać klientom omijanie podatku Belki. Komisja Nadzoru Finansowego apeluje o rezygnacje ze sprzedaży tych produktów, gdyż wywołują one duże ryzyko dla ubezpieczycieli i stanowią istotne odejście od podstawowej działalności banków. Co więcej, planowana jest likwidacja korzyści podatkowych wynikających z wykupowania tego typu ofert.

Umorzenie długu związanego z kredytem nie oznacza zwolnienia od podatku

Wednesday, September 10th, 2014

Według Urzędu Skarbowego, osoba, której bank lub inna instytucja finansowa umorzyła zobowiązanie kredytowe lub pożyczkę, znajduje się w sytuacji korzystniejszej, niż inni podatnicy, którzy własne pożyczki muszą spłacać nadal. W związku z tym osoba, z takim umorzeniem, uzyskuje w pewnym sensie przychód, który powinien zostać opodatkowany.

Niedawno do NSA trafiły 2 sprawy rolników, którzy mają problem z podatkiem od niespłaconego dawniej długu.

Pierwsza ze spraw dotyczy emerytki, która w latach dziewięćdziesiątych wraz z mężem wzięła pożyczkę na posiadane przez siebie gospodarstwo. Z różnych istotnych przyczyn nie byli oni w stanie spłacić swojego zadłużenia i w 2010 r. zawarli z bankiem ugodę wg której instytucja umorzyła im przeterminowane i karne odsetki w wysokości 300 tysięcy zł. Bank wystawił jednak PIT-8C ze wskazaną sumą przychodu. W związku z tym, mieli oni rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z podatku w wysokości 32 %.

Małżeństwo uznało, że podatek ten ich nie dotyczy, ze względu na to, że nie otrzymali nieodpłatnego świadczenia, zakładając jednocześnie, że interes banku został zaspokojony. Całkowicie inaczej całą sprawę zinterpretował WSA w Gdańsku. W jego ocenie umorzenie odsetek spowodowało zwiększenie majątku kredytobiorców.

Drugą tego typu sytuacją jest sprawa rolnika, który w latach osiemdziesiątych brał kredyty w celu powiększenia swojej hodowli, a później w wyniku zdarzeń nieprzewidzianych nie był w stanie ich spłacić. W związku z tym, zlicytowano jego majątek, a dług przejęła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednocześnie umarzając go. Rolnik domagał się ulgi ze względu na otrzymane nieodpłatne świadczenie finansowe ze środków Budżetu Państwa, jednak Izba Skarbowa stwierdziła, iż przychód pochodził z innych źródeł oraz, że ulga nie wchodzi w grę. Sąd był jednak innego zdania i uznał, że stanowiło to nieodpłatne świadczenie, gdyż ARiMR jest agencją rządową i ulga powinna rolnikowi przysługiwać.

Co zrobić, aby otrzymać tani kredyt

Thursday, August 28th, 2014

W życiu każdego z nas zjawia się taka chwila, gdy okazuje się, że zbliża się niespodziewany wydatek, a na koncie pustka. W tej chwili należy udać się po łatwy kredyt. Możliwości jest wiele. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy rodziny lub przyjaciół. Rodzina z pewnością wspomoże nas w kryzysowej sytuacji i z pewnością można im ufać. Można zadłużyć się u obcych ludzi. Pożyczanie od obcych nie jest zalecane, z powodu możliwych sytuacji niepożądanych, takie jak rosnące oprocentowanie albo konflikty. Aby zabezpieczyć się przed tymi niespodziewanymi zdarzeniami, warto również skorzystać z pożyczek oferowanych przez banki i instytucje parabankowe.
Jeśli posiadanie pożyczki wpędza nas w zły nastrój, powinniśmy przemyśleć potrzebę pożyczania pieniędzy. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do prowadzenia życia na kredyt i mamy możliwość wzięcia kredytu, z pewnością kredyt zostanie nam udzielony. Bardzo wielu ludzi przymuszonych jest do zaciągania różnego rodzaju pożyczek. Spowodowane jest to czasami w jakich żyjemy. Wszystko bazujące jest na potrzebie posiadania, w związku z tym potrzeba posiadania zasobów pieniężnych jest duża. Każdy z nas śni także o prywatnym domu, a przy obecnych zarobkach, bez kredytu nie jest to możliwe.
Bardzo często kredyty oferowane są w różnorodnej formie. Czasem, aby otrzymać kredyt należy posiadać zdolność kredytową na dość wysokim poziomie, w związku z tym, nie dla każdego możliwa jest ta pożyczka. Czasami starczy ukazać dowód osobisty lub zeznanie podatkowe i pieniądze wędrują na nasz rachunek. Warto jest przed zawarciem kontraktu dobrze sprawdzić firmę, od której bierzemy pożyczkę, aby nie popaść w finansowe kłopoty.